Пълното ръководство за водоустойчив IP рейтинг - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

Пълното ръководство за водоустойчив IP рейтинг - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

Може да сте попаднали на продукти с маркировка върху тях или върху опаковката им, като IP44, IP54, IP55 или други подобни. Но знаете ли какво означава това? Е, това е международен код, който представлява нивото на защита на продукта срещу проникване на твърди предмети и течности. В тази статия ще обясним какво означава IP, как да четем този код и също така ще обясним подробно различните нива на защита.

Проверка на IP рейтинга Искате ли да знаете какво означава IP рейтингът на вашия продукт? Използвайте тази проверка и тя ще покаже нивото на защита.

IP

Продукт с рейтинг IP00 не е защитен срещу твърди предмети и не е защитен от течности.

Какво означава IP рейтинг? Оценка IP означава степен на защита срещу проникване (известна също като международна маркировка за защита), която представлява код, който производителят трябва да посочи, така че клиентът да знае дали продуктът е защитен срещу проникване на твърди частици или течни частици. Цифровият рейтинг помага на хората да се грижат по-добре за продуктите, които купуват, и да знаят как да ги съхраняват в подходящи условия. Повечето производители на електроника посочват сложни подробности, свързани с техните продукти, но IP рейтингът ще бъде много по-лесен за разбиране, ако хората са информирани за това. IP кодът е прозрачен инструмент, който може да помогне на всеки да купува продукти с по-добро качество, без да бъде подвеждан от жаргон и неясни спецификации. Ingress Protection е стандартна оценка, призната в цял свят, която всеки може да използва, независимо от местоположението си. Тези електротехнологични стандарти са създадени, за да информират хората какви възможности има корпусът на продукта, от вода до защита на твърди предмети. Кодът изглежда така: кратката версия на Ingress Protection, която е IP, последвана от две цифри или буквата X. Първата цифра представлява съпротивлението на обекта срещу твърди предмети, докато втората представлява защитата, предлагана срещу течности. Буквата X означава, че продуктът не е тестван за съответната категория (твърди или течни). Защита на твърди обекти Защитата на електронен продукт срещу твърди обекти се отнася до достъп до опасни части вътре в продукта. Класирането преминава от 0 до 6, където 0 означава никаква защита. Ако продуктът има солидна защита от 1 до 4, той е защитен срещу елементи с дължина над 1 мм, от ръце и пръсти до малки инструменти или жици. Минималната препоръчителна защита е стандарт IP3X. За защита от прахови частици продуктът трябва да има поне стандарт IP5X. Попадането на прах е основна причина за щети по отношение на електрониката, така че ако продуктът е предназначен да се използва на прашни места, IP6X, гарантираната максимална защита, трябва да бъде плюс. Това се нарича още защита срещу проникване. От първостепенно значение е да изберете най-подходящия IP рейтинг за електронен продукт, тъй като това влияе на устойчивостта на продукта срещу зареден контакт с електричество, което може да доведе до повреда на продукта във времето. Електронните компоненти, покрити с тънки полимерни филми, устояват на прашни условия на околната среда много по-дълго.

 • 0 - Не е осигурена защита
 • 1 - Осигурена защита срещу твърди предмети с дължина над 50 мм (напр. Ръце).
 • 2 - Осигурена защита срещу твърди предмети с дължина над 12,5 мм (напр. Пръсти).
 • 3 - Осигурена защита срещу твърди предмети с дължина над 2,5 мм (напр. Жици).
 • 4 - Осигурена защита срещу твърди предмети с дължина над 1 мм (напр. Инструменти и малки жици).
 • 5 - Защитени срещу количество прах, което може да попречи на нормалната работа на продукта, но не е напълно непромокаемо. Пълна защита срещу твърди предмети.
 • 6 - Напълно прахоустойчива и пълна защита срещу твърди предмети.

Защита от проникване на течности Същото важи и за течностите. Защитата срещу влага на течности е известна още като защита от влага и стойностите могат да бъдат намерени между 0 и 8. Наскоро в кода за защита срещу проникване бяха добавени допълнителни 9K. Както в споменатия по-горе случай, 0 означава, че продуктът не е защитен по никакъв начин от проникването на течни частици вътре в кутията. Водоустойчивите продукти няма непременно да устояват, когато се поставят под вода за дълъг период от време. Излагането на малки количества вода е достатъчно за увреждане на продукт с нисък IP рейтинг. Може да сте попаднали на продукти с рейтинг като IPX4, IPX5 или дори IPX7. Както бе споменато по-рано, първата цифра представлява защита на твърди обекти, но много често производителите не тестват продуктите си за проникване на прах. Ето защо първата цифра просто се заменя с X. Но това не означава, че продуктът не е защитен от прах. Ако има доста добра защита срещу вода, тогава вероятно ще бъде защитена и от прах. И накрая, стойността на 9K се отнася до продукти, които могат да бъдат почистени с помощта на пара и да подпомагат ефектите на водни струи под високо налягане, независимо от посоката, от която идват. Както споменахме по-горе, за продукт, който е включен в списъка като IPXX, не са проведени тестове, за да се установи дали продуктите са устойчиви на вода и прах или не. Важно е да се разбере, че оценка XX не означава, че продуктът изобщо не е защитен. Свързването с производителя и винаги четенето на ръководството на потребителя е задължително, преди да поставите електронното устройство в специални условия.

 • 0 - Не е осигурена защита.
 • 1 - Осигурена защита срещу вертикални капки вода.
 • 2 - Осигурена защита срещу вертикални капки вода, когато продуктът е наклонен до 15 ° от нормалното си положение.
 • 3 - Осигурена защита срещу директни пръски вода под всякакъв ъгъл до 60 °.
 • 4 - Осигурена защита срещу пръски вода от всякакъв ъгъл.
 • 5 - Осигурена защита срещу струи вода, проектирани от дюза (6,3 мм) от всякакъв ъгъл.
 • 6 - Осигурена защита срещу мощни водни струи, проектирани от дюза (12,5 мм) от всякакъв ъгъл.
 • 7 - Осигурена защита срещу потапяне във вода на дълбочина между 15 см и 1 метър за максимум 30 минути.
 • 8 - Осигурена защита срещу дълги периоди на потапяне във вода на дълбочина над 1 метър.
 • 9K - Осигурена защита срещу въздействието на водни струи под високо налягане и почистване с пара.

Значения на някои често срещани рейтинги за IP

IP44 ——  Продукт с рейтинг IP44 означава, че е защитен срещу твърди предмети, които са по-големи от 1 мм и пръски вода от всички посоки.

IP54 ——  Продукт с IP54 клас е защитен срещу проникване на прах, достатъчен, за да предотврати нормалната му работа, но не е устойчив на прах. Продуктът е напълно защитен срещу твърди предмети и пръски вода от всякакъв ъгъл.

IP55 ——  Продукт с IP55 е защитен срещу проникване на прах, който може да бъде вреден за нормалната работа на продукта, но не е напълно прахоустойчив. Той е защитен от твърди предмети и водни струи, проектирани от дюза (6,3 мм) от всякакви посоки.

IP65 ——  Ако видите IP65, написан на даден продукт, това означава, че той е напълно прахоустойчив и защитен от твърди предмети. Плюс това е защитен срещу водни струи, проектирани от дюза (6,3 мм) от всякакъв ъгъл.

IP66 ——  Класът IP66 означава, че продуктът е напълно защитен срещу прах и твърди предмети. Освен това продуктът е защитен срещу мощни водни струи, проектирани от дюза (12,5 мм) от всякакви посоки.

IPX4 ——  Продукт с IPX4 клас е защитен от водни пръски от всякакъв ъгъл.

IPX5 ——  Продукт с рейтинг IPX5 е защитен от водни струи, проектирани от дюза (6,3 мм) от всякакви посоки.

IPX7 ——  Класът на IPX7 означава, че продуктът може да бъде потопен във вода за максимум 30 минути на дълбочина между 15 см и 1 м.  


Време за публикуване: септември-10-2020